← Spät Maroš Šefčovič / Profil kandidáta
Maroš Šefčovič

Maroš Šefčovič

2. kolo:
41.59 % (752 403 hlasov)
1. kolo:
18,66 % (400 379 hlasov)

O kandidátovi

Maroš Šefčovič sa narodil 24. júla 1966 v Bratislave. Absolvoval štúdium na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave. V rokoch 1985 - 1990 sa vzdelával na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov. Na Právnickej fakulte UK získal Judr. Neskôr aj PhD. v odbore medzinárodného a európskeho práva.

Absolvoval kurzy Francúzština - jazyk diplomacie a medzinárodného práva vo Francúzsku. V USA Kurz pre diplomatov. V Zimbabwe sa zdokonaľoval vo francúzskom jazyku a v Izraeli si osvojil základy hebrejského jazyka.

Pracoval na Ministerstve zahraničných vecí ČSFR ako poradca 1. námestníka ministra. Potom bol tretím tajomníkom a konzulom na československom veľvyslanectve v Harare a zástupcom veľvyslanca a druhým tajomníkom na veľvyslanectve v Ottawe.

V roku 1993 sa stal pracovníkom MZV SR.V roku 1998 pôsobil ako zástupca veľvyslanca a radca v Misii SR pri Európskych spoločenstvách a od roku 1999 bol mimoriadnym a splnomocneným veľvyslancom SR v Izraeli. V roku 2002 zastával na MZV SR funkciu generálneho riaditeľa sekcie bilaterálnej spolupráce a bol generálnym riaditeľom sekcie pre európske záležitosti. V rokoch 2004 až 2009 bol vedúcim Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli.

Od roku 2009 prevzal funkciu člena Európskej komisie. O rok neskôr sa stal Šefčovič eurokomisárom pre medziinštitucionálne vzťahy a administratívu, a tiež podpredsedom EK.V novej EK prevzal aj agendu Energetickej únie.

Novinky z Teraz.sk